• Potrebujete zabezpečiť vlastnú administratívu a nemáte na ňu čas? My Vás odbremeníme a Vy sa venujte dôležitejším veciam v podnikaní. Ponúkame pomoc domácim ale i zahraničným klientom pri vnútropodnikovej agende, správe portfólia, komunikácii s úradmi na území Slovenskej republiky.

 • Nezúfajte, sme tu pre Vás!

  Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia zabezpečovať všetci zamestnávatelia. Ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

   

 • Vyčerpali ste svoje nápady? Potrebujete poradiť, či doplniť svoj event, či firemnú aktivitu o nový nápad? Kontaktujte nás! Radi Vám pomôžeme vytvoriť kreatívne akcie pre Vás, Vašich zamestnancov, obchodných partnerov, či rodinných príslušníkov.

 • Byť odlišný a navonok identifikovateľný okolím je jeden z dôležitých krokov podnikateľa na ceste za svojim úspechom. Ľahká identifikácia umožňuje rýchle vyhľadanie podnikateľa a šetrí náklady vynaložené na reklamu.

   

 • Pre orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, ako aj na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, a taktiež pre prevádzkovateľov, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt v SR alebo členského štátu EÚ a spracúvajú osobné údaje poskytujeme komplexný servis pri ochrane osobných údajov.

   

 • Pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hrá pracovné oblečenie dôležitú úlohu. Okrem ochrany života a zdravia pri práci slúži aj na identifikáciu. Pri správnom zvolení pracovného ochranného oblečenia je Vašu spoločnosť a Vašich zamestnancov spoznať už na diaľku.

 • Vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobúda každý z nás. Zdokonaľte alebo naučte seba a svojich zamestnancov starým aj novým zručnostiam. Zvyšuje svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu.

   

 • Zameriavame sa na poradenstvo, podporu a pomoc znevýhodneným a zraniteľým osobám pri výbere zamestnania, či možnosti podnikania a podporujeme proces integrácie na pracovný trh a rozvoj pracovných a podnikateľských zručností.

   

 • Riadne a včas vypracovaná dokumentácia, je základom bezproblémového fungovania spoločnosti. Vy sa venujte obchodným stretnutiam a nám prenechajte úradné záležitosti. Všetko čo ponúkame, vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám klienta.

   

 • Ste zamestnávateľ alebo sa ním chystáte byť a chcete zamestnávať zdravotne znevýhodnené alebo zraniteľné osoby a byť súčasťou sociálnej ekonomiky a prispievať k integrácii a implementácii takýchto osôb do spoločenského a pracovného života?

 • Zameriavame sa na poradenstvo, podporu a pomoc pri invalidnom dôchodku. Invalidný dôchodok je dávka dôchodkového poistenia, ktorej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

 • Nenašli ste službu, o ktorú by ste mali záujem? Chceli by ste kombináciu služieb, ktoré ponúkame? V tejto sekcií Vám priblížime možnosti spolupráce.

   

  Pokúsime sa stručne predstaviť

  O nás

  Spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p., skratka: L&P s.r.o., r. s. p. patrí medzi stabilné a silné spoločnosti v Slovenskej republike. Svojím portfóliom služieb a ich komplexnosťou je jedinečná a rozumie korporátnym procesom. Prinášame kvalitné služby, meníme postoj ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Prinášame moderný pohľad na sociálne podnikanie a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti znevýhodnených a zraniteľných ľudí na otvorenom trhu pretvárame na realitu.

  Skvelé nápady

  Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Budeme poctení, ak si nás zvolíte ako svojho dodávateľa či partnera.

  Služby, ktoré dokážeme ponúknuť

  Ponúkané služby

  Administratíva

  Administratívna pomoc domácim ale i zahraničným klientom pri vnútropodnikovej agende, správe portfólia, komunikácii s úradmi na území Slovenskej republiky.

  BOZP a PO

  Ponúkame systém BOZP a PO, ktorý si vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky a ktorý Vám zabezpečí primeranú úroveň bezpečnosti práce na Vašich pracoviskách.

  Ochranné pracovné pomôcky – OPP

  Prezentácia a dodanie certifikovaných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnávateľov v Slovenskej republike a Českej republike.

  Eventy, firemné aktivity a dni zdravia

  Organizovanie eventov, firemných aktivít a dni zdravia. Pomôžeme Vám zabezpečiť celú agendu podujatia od jej naplánovania, objednania, zabezpečenia až po finálnu realizáciu.

  Ochrana osobných údajov – GDPR

  Prostredníctvom nášho tímu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti poskytujeme bezpečnostné opatrenia vo forme komplexných bezpečnostných projektov.

  Vedenie účtovníctva a personalistika

  Poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva, personalistiky a oblasti daní. V prípade potreby poskytujeme poradenstvo začínajúcim podnikateľom so základnou prácou s dokladmi.

  Grafický dizajn a príprava pred tlačou

  Grafický dizajn a príprava pred tlačou Začínate podnikať? Chcete sa odlíšiť od konkurencie? Alebo byť v povedomí svojich klientov? Vytvoríme Vám profesionálne logo, vizitky, banery, ktoré sa stanú súčasťou Vás.

  Služby na kľúč

  Nenašli ste z nášho portfólia službu ktorú hľadáte? Nevadí! Kontaktujte nás a spoločne vyskladáme službu podľa Vašich predstáv a prispôsobíme Vám ju na mieru.

  Odborné školenia a soft skills

  Zvyšuje svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Zorganizujeme a zabezpečíme pre Vás školenia, kurzy, tréningy, či testovanie.

  Podpora zamestnávania

  Ste zamestnávateľ alebo sa ním chystáte byť a chcete zamestnávať zdravotne znevýhodnené alebo zraniteľné osoby a byť súčasťou sociálnej ekonomiky a prispievať k integrácii a implementácii takýchto osôb do spoločenského a pracovného života?

  Poradenstvo a špecializované audity

  Poradenstvo a príprava na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd z oblasti systémov manažérstva a špecializované audity podľa stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek.

  Reklamné predmety

  Poradenstvo a príprava na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd z oblasti systémov manažérstva a špecializované audity podľa stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek.

  Referencie

  Čo o nás ľudia povedali

  Spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY považujeme za stabilného a silného biznis partnera, na ktorého sme sa vždy mohli spoľahnúť, ktorý je profesionálny a promptný v každej situácii, prináša vždy nové nápady a svojou kreativitou obohacuje vzájomnú kooperáciu.

  Katrarína

  L&P s.r.o. svojím prístupom k práci ukazuje podnikateľskej obci, že hendikepovaný vedia za správne nastavených pracovných podminok podávať rovnaké miestami lepšie pracovné výkony, ako firmy kde sú len intaktný zamestnanci. L&P s.r.o. taktiež nemá problém kedykoľvek podať slabším jednotlivcom pomocnú ruku. Na základe svojich osobných skúsenisti a hore uvedených skutočností odporúčame spolupracovať s L&P s.r.o.

  Jakub

  Služby, ktoré spoločnosť ponúka sú na profesionálnej úrovni. Ku klientom majú individuálny prístup s ochotou pomôcť a poradiť. Za spoločnosťou stoja výhradne ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí svojou činnosťou rúcajú bariéry a pomáhajú v integrácii a socializácii aj iným ľudom so zdravotným postihnutím a nám ostatným ukazujú veci, ktoré mnohokrát nevidíme, zabúdame a dodávajú mám motiváciu.

  Adriana

  Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne, je na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme odprúčať aj iným.

  Eduard

  Sme vdační spoločnosti LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. za to, že máme tú česť dlhodobo s ňou spolupracovať a tak skvalitnovať život ľudí s ťažkým neurologickým hendikepom.

  Silvia

  Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme s radosťou odporúčať aj iným klientom.

  Adriana

  Spolurpácu so sopoločnosťou LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P možeme len a len odporučiť všetkým potenciálnym klientom. spolupráca s LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P má navyše humánnu, sociálnu ale aj legislatívnu rovinu, ktorá je výhodná pre obe strany.

  Jozef

  S poskytnutými službami sme boli a stále sme maximálne spokojný, nakoľko celý projekt bol zo strany spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. poňatý vysoko profesionálne a v krátkom čase pre nás dokázali zabezpečiť komplexnú agendu ochrany osobných údajov, vrátane potrebného poradenstva. Ponúkane služby radi odporúčine aj ďalším organizáciam.

  Tomáš

  Úprimne ma teší aj rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva, ktoré má zmysel pri integrácii marginalizovaných skupín a je ukážkou, ako sa dá spojiť s podnikaním. Takáto sociálna inovácia zároveň zvyšuje povedomie o zodpovednom podnikaní, ktoré okrem bežnej komerčnej aktivity môže v rámci svojej spoločnosti rozvíjať aj neziskové aktivity smerujúce k podnikateľsky zodpovednému prostrediu a integrovať do pracovného procesu širokú škálu zamestnancov, vrátane tých so zdravotným postihnutím.

  Marián
   Budte v obraze

   Náš blog & Novinky

   GDPR a najčastejšie otázky

   Ochrana osobných údajov prejde v máji 2018 svojou európskou evolúciou. Nové postupy v spracovávaní osobných údajov pod označením GDPR (General Data Protection Regulation), prinášajú zjednocujúce pravidlá...

   Zobraziť článok