Podporte nás

Podporiť našu činnosť môžete cez občianske združenie Wings for Human. Prostredníctvom 2% z daní zabezpečujeme klientom služby, ktoré si nie sú schopní hradiť z vlastných zdrojov. Vyzbierané finančné prostriedky sú taktiež používané na zabezpečenie projektu Ornitoterapie. Bližšie info o ornitoterapii nájdete tu: https://www.wingsforhuman.sk.Klientov, ktorí nie sú schopní si hradiť sociálne činnosti, je možné podporiť aj formou finančných zbierok zasielaných na transparentný účet.  

Podpora vo forme 2% z daní

Vyzbierané 2% z daní sú používané v prípadoch, kedy si klienti nie sú schopní samostatne z vlastných finančných prostriedkov uhrádzať náklady spojené s poskytnutím sociálnych činností (integrácia na pracovný trh, integrácia do spoločnosti, invalidný dôchodok). 2% slúži aj na podporu projektu  Wings for Human – Ornitoterapie. Bližšie info o projekte Wings for Human – ornitoterapie nájdete tu: https://www.wingsforhuman.sk

Podpora sociálnych činností

Klientov, ktorí nie sú schopní si hradiť sociálne činnosti (integrácia na pracovný trh, integrácia do spoločnosti, invalidný dôchodok), je možné podporiť aj formou finančných zbierok zasielaných na transparentný účet.

Vyzbieranými finančnými prostriedkami sa snažíme pokrývať sociálne činnosti pre klientov, ktorí nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov. Každému klientovi bude pridelený jedinečný identifikátor a urobená kampaň a to tak aby neprichádzalo k zámene a finančné prostriedky boli určené priamo adresátovi na priamo určený účel.

Údaje o prijímateľovi 2 %

Názov: Wings for Human
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Sídlo:Lovinského 3509/39, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 51766817
SID: neuvádzame (nemáme pridelený)

Ako nám môžete darovať percentá z Vašej dane?

1) PRE ZAMESTNANCA

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2023.
 2. Keď Vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov”, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane”.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 % / 3 % z Vašej zaplatenej dane.
 4. Tlačivo je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2023.
 5. V prípade ak asignujete 2% na konkrétny účel a osobu, zaškrtnite v tlačive  „Vyhlásenie o poukázaní dane”  súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

2) PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

 1. Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2 % z dane. Priamo v tlačive daňového priznania vyplní aj údaje o poukázaní 2 %.
  Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. vykonávali dobrovoľnícku činnosť
 2. Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % / 3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
 3. DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 4. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Upozornenie: Fyzická osoba si vyberie iba jednu organizáciu, ktorej daruje 2 %.
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

3) PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

 1. Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2 % z dane. Priamo v tlačive vyplní údaje o poukázaní 2 %.
 2. 31. 3. 2023 – konečný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je inak schválené daňovým úradom).

Upozornenie: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla prispieť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 Eur.

V prípade otázok nás kontaktujte na email: info@wingsforhuman.sk

Ako pomohli 2% z daní v rokoch 2021 – 2022?

 • Sokoliareň a minizoo Devín sa vďaka 2% mohla podieľať na projektoch zameraných na integráciu a socializáciu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce.
 • Vybudovali sme prístrešky, senníky  pre zvieratá.
 • Pomohli nám v čase obmedzení, kedy bola zabezpečená starostlivosť o zvieratá a ich kŕmenie.
 • Podporil sa projekt Ornitoterapie.
 • Podporil sa chod Záchrannej stanice.

Ako môžu pomôcť 2% z daní v roku 2023?

 • Podporí sa integrácia a socializácia ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce.
 • 2% budú využité účelne priamo na konkrétnu činnosť a konkrétny subjekt, ktorý bude takto vyzbieranou sumou podporený.
 • Vďaka 2% sa budeme môcť podieľať na projektoch zameraných na integráciu a socializáciu ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločenského života.
 • Podporí sa projekt Ornitoterapie.

 

 

 

Klientov, ktorí nie sú schopní si hradiť sociálne činnosti (integrácia na pracovný trh, integrácia do spoločnosti, invalidný dôchodok), je možné podporiť aj formou finančných zbierok zasielaných na transparentný účet. Nemáte dostatok finančných prostriedkov na služby, ktorými by sme Vám vedeli pomôcť v sociálnej oblasti? Spoločne analýzou zistíme optimálny spôsob financovania služby, spôsob splácania pôžičky, nastavenie transparentnej zbierky, alebo financovanie 2% z daní. Službu poskytujeme na základe Všeobecných podmienok poskytovania služby. Sú v nich vymedzené všetky práva a povinnosti naše aj Vaše.

Potrebujete viac informácií?

Zavolajte nám
Napíšte nám

Podpora sociálnych činností

Vyzbieranými finančnými prostriedkami sa snažíme pokrývať sociálnych činností (integrácia na pracovný trh, integrácia do spoločnosti, invalidný dôchodok) pre klientov, ktorí nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov. Každému klientovi bude pridelený jedinečný identifikátor a urobená kampaň a to tak aby neprichádzalo k zámene a finančné prostriedky boli určené priamo adresátovi na priamo určený účel.

S čím Vám pomôžeme?

Ako to funguje

 • Analýza

  Analýzou zistíme, čo je pre Vás vhodné. Spoločne zistíme či ste subjekt, ktorý je oprávnený na získanie podpory a aká forma podpory bude pre Vás vhodná a dostupná.

 • Príprava materiálov

  Pripravíme Vám podklady a zabezpečíme potrebnú agendu.

 • Realizácia

  Vyzbierané finančné prostriedky sú použité výhrade na pomoc pri zabezpečovaní sociálnych činností, ktoré poskytujeme klientovi, ktorý žiada o pomoc. Zabezpečí sa tak podpora Vašej integrácie do spoločnosti, zmierňujú sa dôsledky Vašej zníženej finančnej bonity, zlepšuje sa Vaša kvalita života a aktivizujete sa v spoločnosti.

Užitočné odkazy