Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby

Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby

Našou službou Vám pomáhame plniť Vašu zákonnú povinnosť v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zabezpečíme Vám plynulú implementáciu a prechod na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov GDPR, s platnosťou od 25.05.2018

General Data Protection Regulation – GDPR

Ponúkame Vám

 • Implementácia ochrany osobných údajov GDPR
 • Prechod na nové zabezpečenie ochrany osobných údajov GDPR
 • Bezpečnostné projekty súvisiace s ochranou osobných údajov
 • Bezpečnostný audit
 • Odborné konzultácie a poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti
 • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • Pravidelné informovanie o aktuálnych legislatívnych zmenách
 • Preverovanie platných, aktuálne používaných projektov a odhaľovanie ich slabín
 • Súčinnosť pri kontrole vykonávanej Úradom na ochranu osobných údajov
 • Vypracovanie bezpečnostných smerníc
 • Vypracovanie komplexných projektov bezpečnosti podnikateľa

Poznámka: Za neplnenie si zákonnej povinnosti úrad uloží prevádzkovateľovi pokutu vo výške od 1 000,- Eur do 200 000,- Eur.

Upozornenie: Od 25.05. 2018 vstupuje do platnosti zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou. (GDPR).  Nahradí zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ak ste zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov šetrite svoje náklady a využite možnosť NÁHRADNÉHO PLNENIA a uplatnite ho v 100% výške. Objednať tu

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *