Slovo na úvod

Hľadáme spôsoby, nie dôvody!

Spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. sa v roku 2016 zapojila do súťaže  Európskej ceny za podporu podnikania EEPA 2016. Do súťaže sme prihlásili náš projekt  „Inter Pares – medzi rovnými“. Ide o projekt, ktorý je zameraný na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovaní bariér v praxi. Prihlásený projekt získal v národnom kole 456 hlasov a bol vybratý hodnotiacou komisiou ako jeden z dvoch projektov, ktoré reprezentovali Slovenskú republiku v európskom kole súťaže EEPA 2016.

Od roku 2016 ubehlo už veľa času a spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. zaznamenala niekoľko ďalších úspechov a posunov vo svojom pôsobení.

V roku 2018 prešla spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. certifikáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121:2012 a systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Rok 2018 nebol len rokom certifikácie ale aj rokom pomoci. V kooperácii so spoločnosťou Profesia s.r.o. sme vytvorili projekt „Výpomoc so srdcom“ a pokračovali tak v našej ceste integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovaní bariér v praxi. Projekt umožnil ľuďom so zdravotným znevýhodnením vstúpiť na otvorený trh práce, naučil zdravých ľudí, že zdravotné znevýhodnenie nie je prekážkou pracovať a v neposlednom rade vytvoril nové priateľstvá.

Koniec roka 2018 bol pre spoločnosť výnimočný aj získaním ocenenia Zamestnávateľ bez predsudkov 2018.

Rok 2019 bol pre spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. priaznivý v tom, že prácu ktorú vykonáva tím chránenej dielne L&P si všimol aj Úrad verejného ochrancu práv v Slovenskej republike a pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.) verejne poďakoval ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane základných ľudských práv a slobôd.

Ocenenie dostal aj Peter Štaffen za snahu o integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života. Jeho chránená dielňa je skvelým príkladom, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia príležitosti ako ktokoľvek iný. Peter Štaffen organizuje aj podujatia pre ľudí so zdravotným postihnutím HelpFest, ktorý búra bariéry medzi ich svetom a svetom zdravých ľudí.

Integračný podnik

351-2021_Štatút registrovaný sociálny podnik – Integračný podnik

Všeobecný registrovaný sociálny podnik

352-2021_Štatút registrovaný sociálny podnik – Všeobecný registrovaný sociálny podnik

Spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p., skratka: L&P s.r.o., r. s. p. patrí medzi stabilné a silné spoločnosti v Slovenskej republike. Svojím portfóliom služieb a ich komplexnosťou je jedinečná a rozumie korporátnym procesom. Prinášame kvalitné služby, meníme postoj ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Prinášame moderný pohľad na sociálne podnikanie a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti znevýhodnených a zraniteľných ľudí na otvorenom trhu pretvárame na realitu.

Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Budeme poctení, ak si nás zvolíte ako svojho dodávateľa či partnera.

Cerifikáty & Osvedčenia

Registrovaný sociálny podnik

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.02.2015 vyhovel a odsúhlasil spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. uvedenie kancelárskych priestorov do prevádzky. Týmto krokom sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým bolo otvorenie chránenej dielne. Dňa 25.05.2015 spoločnosť L&P s.r.o. prijala do zamestnania 2-och zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

V roku 2017 sme rozšírili svoje portfólio poskytovaných služieb v režime náhradného plnenia. V súčasnosti sme lídrom na slovenskom trhu medzi chránenými dielňami, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom chránenej dielne L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

Články & Publikácie

Napísali o nás

Európska cena

Európska cena za podporu podnikania EEPA 2016

Výpomoc so srdcom

Výpomoc so srdcom – projekt zamestnávania ľudí so zdravotným

Wings for human

Peter Štaffen vytvoril projekt Wings for human – Krídla pre ľudí.

Socialne podnikanie pre ľudí

Päť rokov sociálneho podnikania

Videá

Video publikácie

V reláciách sa vždy vyjadrujeme k zmene a aktualizácii legislatívy v oblasti kompenzácií a života so zdravotným znevýhodnením.

Poradenstvo v oblasti sociálnych služieb – právne okienko k témam

RTVS - Relácia cesta

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rádio regina

2022

TA3_logo

2022

Užitočné odkazy