• Potrebujete zabezpečiť upratovanie Vašich priestorov? Ponúkame Vám zabezpečenie upratovania kancelárskych priestorov v Bratislave, Trnave, Nitre a v Košiciach. Zistite viac o tejto službe s pridanou spoločenskou hodnotou a ekologickou zodpovednosťou.

  Potrebujete zabezpečiť upratovanie alebo nemáte čas upratovať? My Vás odbremeníme a Vy sa venujte dôležitejším veciam v podnikaní. Ponúkame pomoc domácim ale i zahraničným klientom pri zabezpečení upratovaní. Taktiež si môžete vybrať aj doplnkové služby.

  Spoločne si dohodneme termín obhliadky, vyskladáme pre Vás plán upratovania a Vy si vyberiete doplnkové služby. Následne Vám pripravíme cenovú ponuku. Po jej odsúhlasení sme Vám k dispozícii.

  Zaplatíte iba za čas nevyhnutný na výkon požadovanej a vykonanej práce. Klient si sám zostaví balíček služieb, o ktoré má záujem. Šetrite svoje náklady a využite upratovacie služby v režime náhradného plnenia v 100% miere uplatnenia.

  Potrebujete viac informácií?

  Zavolajte nám
  Napíšte nám
  Náhradné plnenie Upratovanie a doplnkové služby
  Náhradné plnenie Upratovanie, Náhradné plnenie doplnkové služby, Náhradné plnenie, 100% Náhradné plnenie

  Upratovanie a doplnkové služby

  Špecializujeme sa na zabezpečenie upratovania kancelárskych priestorov v Bratislave, Trnave, Nitre a v Košiciach. Našim klientom prinášame vysokú kvalitu služieb, otvorenosť pri cenotvorbe, individuálny prístup a profesionalitu našich zamestnancov. Téma udržateľnosti je aj pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, a preto sa snažíme neustále vzdelávať a zlepšovať sa v problematike ESG (environmental, social and governance). Chceme byť inovatívni a prinášame nové spôsoby čistenia s minimálnym dopadom na ekológiu.

  S čím Vám pomôžeme?

  Ako to funguje

  • Oboznámime sa s Vašou situáciou

   V úvode si vyberiete o akú službu máte záujem. Poradíme Vám ako je možné službu podľa Vášho výberu zefektívniť a či je možné službu využiť v režime 10% alebo 100% náhradného plnenia, ktorým podporujete zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb.

  • Prekonzultujeme a pripravíme riešenie

   Následne si zvolíte režim objednania služby a rozhodnete sa, či využijete službu jedno-rázovo alebo dlhodobo. Po objednaní a zadaní požiadaviek z Vašej strany pristupujeme k realizácií služby. Fakturovanie služieb, je na dohode klienta a poskytovateľa služby, kedy sa volí režim zálohovej platby alebo platby po vykonaní služby.

  • Dohodnuté riešenie zrealizujeme

   Ak ste subjekt, ktorý má zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením, vystavíme Vám potvrdene o zadaní zákazky, ktorým sa preukážete miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Náhradné plnenie Upratovanie
  Referencie

  Čo o nás ľudia povedali

  Spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY považujeme za stabilného a silného biznis partnera, na ktorého sme sa vždy mohli spoľahnúť, ktorý je profesionálny a promptný v každej situácii, prináša vždy nové nápady a svojou kreativitou obohacuje vzájomnú kooperáciu.

  Katrarína

  L&P s.r.o. svojím prístupom k práci ukazuje podnikateľskej obci, že hendikepovaný vedia za správne nastavených pracovných podminok podávať rovnaké miestami lepšie pracovné výkony, ako firmy kde sú len intaktný zamestnanci. L&P s.r.o. taktiež nemá problém kedykoľvek podať slabším jednotlivcom pomocnú ruku. Na základe svojich osobných skúsenisti a hore uvedených skutočností odporúčame spolupracovať s L&P s.r.o.

  Jakub

  Služby, ktoré spoločnosť ponúka sú na profesionálnej úrovni. Ku klientom majú individuálny prístup s ochotou pomôcť a poradiť. Za spoločnosťou stoja výhradne ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí svojou činnosťou rúcajú bariéry a pomáhajú v integrácii a socializácii aj iným ľudom so zdravotným postihnutím a nám ostatným ukazujú veci, ktoré mnohokrát nevidíme, zabúdame a dodávajú mám motiváciu.

  Adriana

  Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne, je na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme odprúčať aj iným.

  Eduard

  Sme vdační spoločnosti LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. za to, že máme tú česť dlhodobo s ňou spolupracovať a tak skvalitnovať život ľudí s ťažkým neurologickým hendikepom.

  Silvia

  Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme s radosťou odporúčať aj iným klientom.

  Adriana

  Spolurpácu so sopoločnosťou LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P možeme len a len odporučiť všetkým potenciálnym klientom. spolupráca s LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P má navyše humánnu, sociálnu ale aj legislatívnu rovinu, ktorá je výhodná pre obe strany.

  Jozef

  S poskytnutými službami sme boli a stále sme maximálne spokojný, nakoľko celý projekt bol zo strany spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. poňatý vysoko profesionálne a v krátkom čase pre nás dokázali zabezpečiť komplexnú agendu ochrany osobných údajov, vrátane potrebného poradenstva. Ponúkane služby radi odporúčine aj ďalším organizáciam.

  Tomáš

  Úprimne ma teší aj rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva, ktoré má zmysel pri integrácii marginalizovaných skupín a je ukážkou, ako sa dá spojiť s podnikaním. Takáto sociálna inovácia zároveň zvyšuje povedomie o zodpovednom podnikaní, ktoré okrem bežnej komerčnej aktivity môže v rámci svojej spoločnosti rozvíjať aj neziskové aktivity smerujúce k podnikateľsky zodpovednému prostrediu a integrovať do pracovného procesu širokú škálu zamestnancov, vrátane tých so zdravotným postihnutím.

  Marián