Certifikáty ISO noriem

Certifikáty

Vyberajte s rozumom, vyberte si nás!

Správa od zakladateľa

Skúsenosti v obchodných a sociálnych činnostiach máme od roku 2015. V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

V súčasnosti sme lídrom na Slovenskom trhu medzi chránenými dielňami a registrovanými sociálnymi podnikmi, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod, podnikanie a spoločenské začlenenie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom registrovaného sociálneho podniku L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením.

Meníme postoj ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Prinášame moderný pohľad na sociálne podnikanie a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti znevýhodnených a zraniteľných ľudí na otvorenom trhu pretvárame na realitu.

Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov.

Mgr. PhDr. Peter Štaffen, PhD. LL.M.
Cerifikáty & Osvedčenia

Registrovaný sociálny podnik

Dňa: 13.04.2021 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  obchodnej spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p. skratka: L&P s. r. o., r. s. p. osvedčenia o priznaní štatútu  registrovaného sociálneho podniku:

  1. VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK – ochrana ľudských práv a základných slobôd
  2. INTEGRAČNÝ PODNIK 

Týmto ktorom sme sa ako  chránená dielna transformovali na Registrovaný sociálny podnik.

INTEGRAČNÝ PODNIK

V našom tíme úspešne spolupracujú, bok po boku, ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. 

Našim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, zraniteľných a znevýhodnených osôb do spoločenského a pracovného života.

Klientom ponúkame široké a komplexné portfólio služieb a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom integračného podniku L&P, s. r. o., r. s. p. 

Na uvádzaní služieb do praxe a ich udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

V súčasnosti sme lídrom na slovenskom trhu medzi chránenými dielňami a sociálnymi podnikmi, čo do komplexnosti a profesnosti poskytovaných služieb. 

Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi!