• Pre orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, ako aj na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, a taktiež pre prevádzkovateľov, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt v SR alebo členského štátu EÚ a spracúvajú osobné údaje poskytujeme komplexný servis pri ochrane osobných údajov.

   

  Pre orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, ako aj na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, a taktiež pre prevádzkovateľov, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt v SR alebo členského štátu EÚ a spracúvajú osobné údaje poskytujeme komplexný servis pri ochrane osobných údajov.

  Prostredníctvom nášho tímu Vám pomôžeme chrániť osobné údaje, ktoré spracovávate vo svojej organizácií. Komplexný servis zahŕňa poradenstvo, analýzu aktuálneho stavu ochrany osobných údajov, vypracovanie návrhu ochrany osobných údajov, implementácia ochrany a vypracovanie potrebnej dokumentácie. Taktiež nechýbajú ani pravidelné odporúčania, kontroling a školenia pre Vás a Vašich zamestnancov. Prejdite spolu s nami na nový systém GDPR – ochrany osobných údajov.

  Ochranu osobných údajov a prechod na nový systém GDPR Vám ponúkame v režime náhradného plnenia v 100% miere uplatnenia.

  Potrebujete viac informácií?

  Zavolajte nám
  Napíšte nám
  Náhradné plnenie GDPR
  Náhradné plnenie ochrana osobných údajov, náhradné plnenie, 100% náhradné plnenie

  Ochrana osobných údajov – GDPR

  Prostredníctvom nášho tímu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti poskytujeme bezpečnostné opatrenia vo forme komplexných bezpečnostných projektov.

  S čím Vám pomôžeme?

  Ako to funguje

  • Oboznámime sa s Vašou situáciou

   V úvode si vyberiete o akú službu máte záujem. Poradíme Vám ako je možné službu podľa Vášho výberu zefektívniť a či je možné službu využiť v režime 10% alebo 100% náhradného plnenia, ktorým podporujete zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb.

  • Prekonzultujeme a pripravíme riešenie

   Následne si zvolíte režim objednania služby a rozhodnete sa, či využijete službu jedno-rázovo alebo dlhodobo. Po objednaní a zadaní požiadaviek z Vašej strany pristupujeme k realizácií služby. Fakturovanie služieb, je na dohode klienta a poskytovateľa služby, kedy sa volí režim zálohovej platby alebo platby po vykonaní služby.

  • Dohodnuté riešenie zrealizujeme

   Ak ste subjekt, ktorý má zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením, vystavíme Vám potvrdene o zadaní zákazky, ktorým sa preukážete miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Náhradné plnenie GDPR
  Referencie

  Čo o nás ľudia povedali

  Spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY považujeme za stabilného a silného biznis partnera, na ktorého sme sa vždy mohli spoľahnúť, ktorý je profesionálny a promptný v každej situácii, prináša vždy nové nápady a svojou kreativitou obohacuje vzájomnú kooperáciu.

  Katrarína

  L&P s.r.o. svojím prístupom k práci ukazuje podnikateľskej obci, že hendikepovaný vedia za správne nastavených pracovných podminok podávať rovnaké miestami lepšie pracovné výkony, ako firmy kde sú len intaktný zamestnanci. L&P s.r.o. taktiež nemá problém kedykoľvek podať slabším jednotlivcom pomocnú ruku. Na základe svojich osobných skúsenisti a hore uvedených skutočností odporúčame spolupracovať s L&P s.r.o.

  Jakub

  Služby, ktoré spoločnosť ponúka sú na profesionálnej úrovni. Ku klientom majú individuálny prístup s ochotou pomôcť a poradiť. Za spoločnosťou stoja výhradne ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí svojou činnosťou rúcajú bariéry a pomáhajú v integrácii a socializácii aj iným ľudom so zdravotným postihnutím a nám ostatným ukazujú veci, ktoré mnohokrát nevidíme, zabúdame a dodávajú mám motiváciu.

  Adriana

  Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne, je na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme odprúčať aj iným.

  Eduard

  Sme vdační spoločnosti LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. za to, že máme tú česť dlhodobo s ňou spolupracovať a tak skvalitnovať život ľudí s ťažkým neurologickým hendikepom.

  Silvia

  Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme s radosťou odporúčať aj iným klientom.

  Adriana

  Spolurpácu so sopoločnosťou LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P možeme len a len odporučiť všetkým potenciálnym klientom. spolupráca s LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P má navyše humánnu, sociálnu ale aj legislatívnu rovinu, ktorá je výhodná pre obe strany.

  Jozef

  S poskytnutými službami sme boli a stále sme maximálne spokojný, nakoľko celý projekt bol zo strany spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. poňatý vysoko profesionálne a v krátkom čase pre nás dokázali zabezpečiť komplexnú agendu ochrany osobných údajov, vrátane potrebného poradenstva. Ponúkane služby radi odporúčine aj ďalším organizáciam.

  Tomáš

  Úprimne ma teší aj rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva, ktoré má zmysel pri integrácii marginalizovaných skupín a je ukážkou, ako sa dá spojiť s podnikaním. Takáto sociálna inovácia zároveň zvyšuje povedomie o zodpovednom podnikaní, ktoré okrem bežnej komerčnej aktivity môže v rámci svojej spoločnosti rozvíjať aj neziskové aktivity smerujúce k podnikateľsky zodpovednému prostrediu a integrovať do pracovného procesu širokú škálu zamestnancov, vrátane tých so zdravotným postihnutím.

  Marián