• Riadne a včas vypracovaná dokumentácia, je základom bezproblémového fungovania spoločnosti. Vy sa venujte obchodným stretnutiam a nám prenechajte úradné záležitosti. Všetko čo ponúkame, vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám klienta.

   

Riadne a včas vypracovaná dokumentácia, je základom bezproblémového fungovania spoločnosti. Vy sa venujte obchodným stretnutiam a nám prenechajte úradné záležitosti. Všetko čo ponúkame, vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám klienta. Snažíme sa o to  aby naše služby dotvárali Váš pocit kľudu a pohodlia.

Vo všeobecnosti je stále ťažšie  prispôsobovať interné pracovisko zvyšujúcim sa nárokom v podnikaní. Je samozrejmosťou, že  outsourcing, prostredníctvom ktorého Vaša firma využíva skúsenosti a technológie špecializovanej firmy, za pevne dohodnutú platbu, prinášajú nielen odľahčenie, ale aj reálne prevádzkové a aj mzdové úspory. Naším cieľom je osloviť širokú škálu malých a stredných podnikateľov.

Ušetrite náklady spojené so vzdelávaním, školením a personálnymi výmenami Vašich účtovníkov. Doprajte si komfort, ktorý Vám vieme poskytnúť. To všetko naviac v režime náhradného plnenia v 100% miere uplatnenia.

Potrebujete viac informácií?

Zavolajte nám
Napíšte nám
Náhradné plnenie vedenie učtovníctva a presonalistika
Náhradné plnenie vedenie učtovníctva, Náhradné plnenie personalistika, Náhradné plnenie, 100% Náhradné plnenie

Vedenie účtovníctva a personalistika

Poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva, personalistiky a oblasti daní. V prípade potreby poskytujeme poradenstvo začínajúcim podnikateľom so základnou prácou s dokladmi.

S čím Vám pomôžeme?

Ako to funguje

 • Oboznámime sa s Vašou situáciou

  V úvode si vyberiete o akú službu máte záujem. Poradíme Vám ako je možné službu podľa Vášho výberu zefektívniť a či je možné službu využiť v režime 10% alebo 100% náhradného plnenia, ktorým podporujete zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb.

 • Prekonzultujeme a pripravíme riešenie

  Následne si zvolíte režim objednania služby a rozhodnete sa, či využijete službu jedno-rázovo alebo dlhodobo. Po objednaní a zadaní požiadaviek z Vašej strany pristupujeme k realizácií služby. Fakturovanie služieb, je na dohode klienta a poskytovateľa služby, kedy sa volí režim zálohovej platby alebo platby po vykonaní služby.

 • Dohodnuté riešenie zrealizujeme

  Ak ste subjekt, ktorý má zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením, vystavíme Vám potvrdene o zadaní zákazky, ktorým sa preukážete miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Náhradné plnenie vedenie učtovníctva
Referencie

Čo o nás ľudia povedali

Spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY považujeme za stabilného a silného biznis partnera, na ktorého sme sa vždy mohli spoľahnúť, ktorý je profesionálny a promptný v každej situácii, prináša vždy nové nápady a svojou kreativitou obohacuje vzájomnú kooperáciu.

Katrarína

L&P s.r.o. svojím prístupom k práci ukazuje podnikateľskej obci, že hendikepovaný vedia za správne nastavených pracovných podminok podávať rovnaké miestami lepšie pracovné výkony, ako firmy kde sú len intaktný zamestnanci. L&P s.r.o. taktiež nemá problém kedykoľvek podať slabším jednotlivcom pomocnú ruku. Na základe svojich osobných skúsenisti a hore uvedených skutočností odporúčame spolupracovať s L&P s.r.o.

Jakub

Služby, ktoré spoločnosť ponúka sú na profesionálnej úrovni. Ku klientom majú individuálny prístup s ochotou pomôcť a poradiť. Za spoločnosťou stoja výhradne ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí svojou činnosťou rúcajú bariéry a pomáhajú v integrácii a socializácii aj iným ľudom so zdravotným postihnutím a nám ostatným ukazujú veci, ktoré mnohokrát nevidíme, zabúdame a dodávajú mám motiváciu.

Adriana

Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne, je na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme odprúčať aj iným.

Eduard

Sme vdační spoločnosti LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. za to, že máme tú česť dlhodobo s ňou spolupracovať a tak skvalitnovať život ľudí s ťažkým neurologickým hendikepom.

Silvia

Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne na vysokej úrovni a so spoločnosťou LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. plánujeme spolupracovať aj naďalej a ich služby budeme s radosťou odporúčať aj iným klientom.

Adriana

Spolurpácu so sopoločnosťou LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P možeme len a len odporučiť všetkým potenciálnym klientom. spolupráca s LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. - Chránená dielňa L&P má navyše humánnu, sociálnu ale aj legislatívnu rovinu, ktorá je výhodná pre obe strany.

Jozef

S poskytnutými službami sme boli a stále sme maximálne spokojný, nakoľko celý projekt bol zo strany spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. poňatý vysoko profesionálne a v krátkom čase pre nás dokázali zabezpečiť komplexnú agendu ochrany osobných údajov, vrátane potrebného poradenstva. Ponúkane služby radi odporúčine aj ďalším organizáciam.

Tomáš

Úprimne ma teší aj rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva, ktoré má zmysel pri integrácii marginalizovaných skupín a je ukážkou, ako sa dá spojiť s podnikaním. Takáto sociálna inovácia zároveň zvyšuje povedomie o zodpovednom podnikaní, ktoré okrem bežnej komerčnej aktivity môže v rámci svojej spoločnosti rozvíjať aj neziskové aktivity smerujúce k podnikateľsky zodpovednému prostrediu a integrovať do pracovného procesu širokú škálu zamestnancov, vrátane tých so zdravotným postihnutím.

Marián