Neviete, či máte nárok? Nie ste si istý, či existuje forma kompenzácie? Bolo Vám povedané, že sa nedá? Sociálne dávky ZŤP – objasnenie a pomoc.

Spoločne analýzou zistíme, či je možné pozitívne odpovedať na tieto otázky. Pripravíme a zabezpečíme Vám komplexný servis pri možnosti žiadania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Službu poskytujeme na základe Všeobecných podmienok poskytovania služby. Sú v nich vymedzené všetky práva a povinnosti naše aj Vaše.

Potrebujete viac informácií?

Zavolajte nám
Napíšte nám

Integrácia do spoločnosti

Sociálne dávky ZŤP

Zameriavame sa na poradenstvo, podporu a pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám žiadaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia inými slovami sociálne dávky ZŤP.

S čím Vám pomôžeme?

Ako to funguje

 • Vy nás kontaktujte, my analyzujeme

  Analýzou zistíme čo je pre Vás vhodné. Spoločne zistíme či ste subjekt, ktorý je oprávnený na získanie podpory od štátu a aké možnosti kompenzácii sú pre Vás vhodné, legislatívne možné a dostupné.

 • Príprava a administratíva

  Pripravíme Vám podklady a zabezpčíme agendu pri žiadaní o príspevok.

 • Komunikácia

  Komunikujeme s úradmi, aby sme predchádzali nedorozumeniam a prieťahom v konaniach.

 • Cieľ

  Integrujete sa do spoločnosti zmierňujú sa dôsledky Vašej zníženej miery funkčnej poruchy v porovnaní so zdravou osobou, zlepšuje sa Vaša kvalita života a aktivizujete sa v spoločnosti.

Referencie

Čo o nás ľudia povedali

Dáša

Ďakujem spoločnosti Chránená dielňa L&P - LAW&POLITICAL SIENCE AGENCY s.r.o. za pomoc v orentácii v právnich predpisoch a pri komunikácii s úradmi. Oceňujem Váš spoľahlivý ľudský a odborný prístup. Bolo mi potešením spolupracovať s Vami a vrelo Vás odporúčam.

Štátny tajomník – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dovoľte mi v krátkosti zareagovať aj na podklad k novele zákona o službách zamestnanosti, ktorá bola v minulosti v legislatívnom procese a smerovala k úprave príspevku na činnosť pracovného asistenta z obligatórneho príspevku na fakultatívny. Vnímam, že Vami zaslaný podklad obsahuje argumentáciu, s ktorou sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR stretlo a vysporiadalo v rámci legislatívneho procesu. Jednotlivé uvádzané argumenty už v procese prijímania zákona dopomohli nášmu rezortu k lepšiemu pochopeniu poskytovania príspevku na činnosť pracovného asistenta v praxi, pochopeniu postupu úradov práce, sociálnych vecí a ich rodiny pri ich poskytovaní a v konečnej fáze legislatívneho procesu viedli k tomu, že ministerstvo od tohto návrhu právnej úpravy upustilo. V súčasnosti je tak príspevok na činnosť pracovného asistenta naďalej obligatórnym nástrojom a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neuvažuje o jeho zmene na fakultatívny príspevok. Záverom mi dovoľte poďakovať sa Vám za Vaše snahy o zlepšenie postavenia občanov so zdravotným postihnutím a skvalitňovanie služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mária

Rada by som sa touto cestou srdečne poďakovala Vašej spoločnosti za poskytnuté služby. Veľmi si vážim Váš odborný, no zároveň ľudský a ústretový prístup ku mne počas celého procesu riešenia danej záležitosti. Najmä však oceňujem Vašu pomoc pri komunikácii s úradom.

Judita

Chránená dielňa - LAW & POLITCAL SCIENCE AGENCY s.r.o. mi pomohla v orientácii v právnych predpisoch a umožnila mi po mojej vážnej chorobe získať pracovného asistenta, ktorý mi pomáha v práci, ktorú vykonávam.

Ivan

V prvom rade chceme oceniť, že existuje konečne služba, ktorá dokáže komplexne pokryť naše špecifikované potreby v našom segmente, čomu sa doteraz nikto nevenoval. Stávalo sa, že rôznymi prieťahmi či obštrukciami napr. úrady / inštitúcie znemožnovali slobodne rozvijať náš zámer. Vidíme aj pri iných projektoch, že vďaka pomoci od L&P exponenciálne narastá pomoc ďalším, tak a ako to pozorujeme u nás, Je to veľka pomoc a ďakujeme za ňu.

Tomáš

Doporučujem každému, kto vyžaduje individuálny príštup.

Dom Svitania

Ďakujeme najmň za veľmi ústretový prístup a na mieru šité informácie.

Ladislav

Velká spokojnosť. Možno dať o sebe viac vedieť, ja som sa o tom tiež dozvedel len úplne náhodou od jedného Vášho spokojného klienta.

Tomáš

Ďakujem za výbornú spoluprácu. Určite rád odporučím ďalej.

Patrícia

S výkonom služby som bolo aboslútne spokojná