Neviete, či máte nárok na invalidný dôchodok? Bolo Vám povedané, že sa nedá? Nie ste spokojný s výškou dôchodku?

Spoločne analýzou zistíme, či je možné pozitívne odpovedať na tieto otázky. Poskytnete nám svoje doklady a údaje, ktoré potrebujeme k analýze navýšenia invalidného dôchodku. My posúdime možnosť realizácie z pohľadu zákona. Následne Vám vypracujeme matematickú analýzu navýšenia invalidného dôchodku a odprezentujeme Vám jej výsledky. Súčasťou analýzy je aj dopad na príspevky z Úradu práce na kompenzáciu ŤZP, ktoré poberáte.

Na základe výsledkov analýzy sa rozhodnete, či a ktorú variantu navýšenia budete akceptovať. Nasleduje podpis zmluvnej dokumentácie. Ak je to nutné, pre potreby Vášho zastupovania pred Sociálnou poisťovňou, zabezpečíme Vaše právne zastúpenie. Zabezpečíme podanie žiadosti o prepočet a zvýšenie invalidného dôchodku v Sociálnej poisťovni. Teda všetky potrebné úkony za Vás zabezpečíme my a vy už len čakáte na rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku.

Službu poskytujeme na základe Všeobecných podmienok poskytovania služby. Sú v nich vymedzené všetky práva a povinnosti naše aj Vaše.

Potrebujete viac informácií?

Zavolajte nám

Invalidný dôchodok

Zameriavame sa na zabezpečenie poradenstva, podporu a pomoc pri invalidnom dôchodku. Invalidný dôchodok je dávka dôchodkového poistenia, ktorej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

S čím Vám pomôžeme?

Ako to funguje

  • Vy nás kontaktujte, my analyzujeme

    Analýzou zistíme Vaše možnosti. Spoločne zistíme či ste subjekt, ktorý je možné klasifikovať ako invalidný, či máte nárok na sociálnu dávku a v akej miere a výške.

  • Príprava a administratíva

    Pripravíme Vám podklady a zabezpčíme komplexný servis pri žiadaní o invalidný dôchodok.

  • Komunikácia

    Komunikujeme so Sociálnou poisťovňou, aby sme predchádzali nedorozumeniam a prieťahom v konaniach.

  • Cieľ

    Je zabezpečenie správne aplikovaného legislatívneho rámca a nároku žiadateľa pri žiadosti o invalidný dôchodok.

Referencie

Čo o nás ľudia povedali

Ďakujem spoločnosti Chránená dielňa L&P - LAW&POLITICAL SIENCE AGENCY s.r.o. za pomoc v orentácii v právnich predpisoch a pri komunikácii s úradmi. Oceňujem Váš spoľahlivý ľudský a odborný prístup. Bolo mi potešením spolupracovať s Vami a vrelo Vás odporúčam.

Dáša

Rada by som sa touto cestou srdečne poďakovala Vašej spoločnosti za poskytnuté služby. Veľmi si vážim Váš odborný, no zároveň ľudský a ústretový prístup ku mne počas celého procesu riešenia danej záležitosti. Najmä však oceňujem Vašu pomoc pri komunikácii s úradom.

Mária

Chránená dielňa - LAW & POLITCAL SCIENCE AGENCY s.r.o. mi pomohla v orientácii v právnych predpisoch a umožnila mi po mojej vážnej chorobe získať pracovného asistenta, ktorý mi pomáha v práci, ktorú vykonávam.

Judita

V prvom rade chceme oceniť, že existuje konečne služba, ktorá dokáže komplexne pokryť naše špecifikované potreby v našom segmente, čomu sa doteraz nikto nevenoval. Stávalo sa, že rôznymi prieťahmi či obštrukciami napr. úrady / inštitúcie znemožnovali slobodne rozvijať náš zámer. Vidíme aj pri iných projektoch, že vďaka pomoci od L&P exponenciálne narastá pomoc ďalším, tak a ako to pozorujeme u nás, Je to veľka pomoc a ďakujeme za ňu.

Ivan

Doporučujem každému, kto vyžaduje individuálny príštup.

Tomáš

Ďakujeme najmň za veľmi ústretový prístup a na mieru šité informácie.

Dom Svitania

Velká spokojnosť. Možno dať o sebe viac vedieť, ja som sa o tom tiež dozvedel len úplne náhodou od jedného Vášho spokojného klienta.

Ladislav

Ďakujem za výbornú spoluprácu. Určite rád odporučím ďalej.

Tomáš

S výkonom služby som bolo aboslútne spokojná

Patrícia