Občianske združenie

WINGS FOR HUMAN

v spolupráci s L&P rozprestiera svoje krídla a  spúšťa verejnú zbierku na podporu projektu registrovaného sociálneho podniku NEUROGYM.

Aktuálny stav

NEUROGYM je neurorehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na rehabilitáciu ľudí s poranením miechy, po úraze, pri neurorologických ochoreniach a deťmi s detskou mozgovou obrnou.

Aktuálne funguje už viac ako 1,5 roka. Za toto obdobie si vybudoval jedinečné postavenie na trhu. Centrum navštevuje viac ako 150 pravidelných klientov, pacientov, ľudí. Okrem ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím je súčasťou rehabilitácie v NEUROGYMe aj fyzioterapia pre ľudí s bežnými pohybovými problémami.

Pri rehabilitácii sa používa jedinečný koncept NEURO FYZIO TRAINING (neurorehabilitácia-fyzioterapia-silový tréning).

Cieľ projektu

NEUROHOUSE – vlastná dvojpodlažná budova so zastavanou plochou cca 800m2. Jedinečné neurorehabilitačné centrum,  unikátne svojho druhu nie len na Slovensku. Svojim moderným prevedením bude poskytovať vysoké štandardy a plnú vybavenosť  pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

NEUROHOUSE bude kompletne prispôsobený pre ľudí s ŤZP. Celá budova bude úplne bezbariérová. Súčasťou bude kompletné bezbariérové ubytovanie pre ľudí s ŤZP s kompletným zázemím a vybavením. Každá ubytovacia jednotka bude uspôsobená na bezproblémový pohyb
na inv. vozíku.

Koncept je založený na forme rodinnej atmosféry, všetci ľudia si medzi sebou tikajú a navzájom sa poznajú, NEUROHOUSE poskytuje ľuďom
s ŤZP miesto kde sa môžu navzájom socializovať, vymieňať si skúsenosti
a rady. Vzájomne sa podporovať a prispievať vzájomne ku zvýšeniu psychickej pohody.

Cieľ zbierky

Vyzbierané finančné prostriedky budú požité na konkrétny účel a tým je:

  • Kúpa pozemku na výstavbu budovy (180.000€)
  • Architektonická a projektová dokumentácia (30.000€)

Finančné prostriedky budú zbierané na transparentnom účte IBAN: SK44 7500 0000 0040 2729 0456 vedenom v Československá obchodná banka, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

Hotovostné platby je možné odovzdať/vyzbierať výhradne priamo na adrese: Zvolenská cesta 177, 974 05 Banská Bystrica u koordinátorom zbierky  Tomáša Dittircha.

Užitočné odkazy