Mapovanie myšlienok

Mapovanie myšlienok

Foto: Ing. Zuzana Hanzelová

Dnes  žijeme rýchlo , v strese a sme  zahltení informáciami. Občas  máme problém nové informácie prijímať ,orientovať  sa v nich, alebo ich správne zaradiť. Vďaka  mapovaniu myšlienok sa dokážeme rýchlejšie zorientovať v chaose informácií  a myšlienok.

Ing. Zuzana Hanzelová.

Zameranie

Cieľom je prejsť z logického myslenia do toho kreatívnejšieho a naučiť sa mapovať svoje myšlienky, zistiť ako vlastne myslíme, ako náš mozog funguje, ako sú spojené pamäť a kreativita. A práve mapovanie myšlienok nám ukáže ako rozvíjať  a prepojiť  logické s kreatívnym  myslením. Využite možnosť seminára v režime 100% náhradného plnenia a šetrite svoje náklady a zlepšujte si pamäť. Objedať TU

Počet účastníkov

Seminár je stavaný pre menšie skupiny ľudí. Maximálny počet účastníkov 15.

O Mapovaní myšlienok

Stáva sa Vám, že máte v hlave veľa myšlienok  ale neviete sa v nich zorientovať  a jednoducho ich utriediť ? Mapovanie myšlienok je  variabilnou pamäťovou pomôckou, keď nemyslíme slovami, ale  aj pomocou obrazov  a ich asociácií.  Túto silu obrázkov využívame pri zapisovaní si poznámok .

Pri mapovaní myšlienok si  odpovedáme na otázky:  Čo potrebujem vedieť? Čo chcem dosiahnuť? Prečo? Čo? Kde? Kto? Kedy? Ako?

Ako myslíme?   Niekedy sa nám zdá, že naše myslenie je len chaotické a neusporiadané.  Spočiatku je to ako chaotické napadanie myšlienok, nápadov a následne postupné prenášanie informácií na papier. Z tohto úvodného chaosu postupne vytvoríme ucelený obrázok. Vytvoríme si vizuálnu pomôckou,  pre efektívne premýšľanie, plánovanie,  ale aj určenie priorít.

Mapovanie myšlienok je akousi prevenciu chaotického výstupu nášho myslenia ťažko vysvetliteľného iným ľuďom, nakoľko sme nútení premýšľať o podstate, zmysle a cieli toho čo chceme, o súvislostiach, postupoch a krokoch.

Výsledok mentálneho mapovanie je vždy originálny, individuálny. Je to produkt, ktorý nám pomôže vizuálne sledovať cieľ a cestu. Je veľmi úzko prepojený  so zmyslami  a s krátkodobou pamäťou, ktorá je schopná nájsť , pretriediť,  vytriediť dôležité a podstatné informácie ktoré  postúpi na spracovanie do dlhodobej pamäte. Je teda aj prostriedkom efektívneho prepojovania jednotlivých úrovní pamäte. 

Na zvládnutie techniky je potrebné jej dobré pochopenie. Preto si techniku precvičíme pri tvorbe na papieri.  Okrem toho si vysvetlíme aj ďalšie princípy, ktoré nám pomáhajú  pri  mapovaní myšlienok, ktoré sú aj mnemotechnickými princípmi. Tie podporujú aj rozvoj kreativity a asociácie a tiež vetvenie a prepájanie myšlienok.

Klasické zápisky kladú nároky predovšetkým na ľavú hemisféru, zatiaľ čo pravá sa pri čítaní dosť často nudí.  Mapovanie myšlienok je „celomozgovou“ metódou, kde pracujú obe polovice mozgu, nakoľko sa prepojujú slová, obrázky, symboly.

Myšlienkové mapy sú  prostriedkom na dobré a dlhodobé zapamätanie si informácií a súvislostí. Využívajú sa  na učenie, premýšľanie alebo napríklad aj na zaujímavé riešenie problému.

Ak ste si počas prednášky uvedomili, že si zrazu niekto začal  niečo kresliť, nemusí to byť len znakom nezáujmu zo strany poslucháča,  že prednáška je nudná. Nie, práve naopak ,len poslucháč má potrebu zapojiť do činnosti aj druhú hemisféru.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *