Aministratíva | Naše služby

Aministratíva | Naše služby

Vy si vyberte a my to zariadime. Pripravili sme pre Vás nasledovné administratívne služby:

Pošta:

 • Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie
 • Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty.
 • Odosielanie korešpondencie poštou a elektronicky.
 • Prenájom poštovej schránky.
 • Zabezpečenie výpisov z Obchodného registra, Živnostenského registra.
 • Obeh dennej pošty (príjem a spracovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich zásielok, zabezpečenie súvisiacej administratívy)
 • Zabezpečenie odoslania obchodnej pošty (na náš e-mail zašlete poštu pre adresáta ktorú vytlačíme, vložíme do obálok a odošleme podľa Vašich pokynov).

Externá kancelária:

 • Zabezpečovanie a dodanie bežných kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok.
 • Obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, fax, kopírka).
 • Kopírovanie, skenovanie, napaľovanie a nahrávanie na nosiče (CD,DVD, USB).
 • Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených a podriadených pracovníkov. (interné smernice a nariadenia)
 • Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, archivácia.
 • Participovanie na zabezpečovaní kultúrnych, športových a firemných podujatí.

Komunikácia:

 • Zabezpečovanie komunikácie s úradmi štátnej správy a samosprávy.
 • Komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a externými partnermi.
 • Oslovovanie vopred zadefinovaných skupín prostredníctvom e-mail komunikácie.
 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *