Komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou.
Administrativny servis
Administratívny servis

Administratívna pomoc domácim, ale i zahraničným klientom pri vnútropodnikovej agende, správe portfólia a komunikácii s úradmi štátnej správy a územnej samosprávy Slovenskej republiky.Viac informácií

Analyzy a poradenstvo
Analýzy a poradenstvo

Spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. zabezpečuje svojim klientom a partnerom podporu v podnikateľskom prostredí prostredníctvom analýz a poradenstva.


Viac informácií
Eventy, teambuilding a skolenia
Eventy, teambuilding a školenia

Spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. ponúka partnerom a klientom organizovanie firemných akcií, seminárov, kongresov, teambuildingov, školení a iných podujatí.


Viac informácií

Bezpecnostny servis
Bezpečnostný servis

Komplexné spracúvanie bezpečnostných projektov pre fyzické osoby a právnické osoby, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, ktoré spracúvajú osobné údaje.Viac informácií
Online služby
Príprava a realizácia projektov

Správne načasovanie a súhra okolitých faktorov predstavujú základné zložky úspešných projektov. Našim klientom zabezpečujeme projekty a podporné služby k príprave a realizácii projektov.
Kurzy vzdelávanie tréningy
Kurzy, vzdelávanie, tréningy

Spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. ponúka svojim klientom organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a tréningov. Taktiež zabezpečujeme aj podporu študentom pri štúdiu a záverečných prácach.


Viac informácií