Slovo na úvod

Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 2011. Zámer spoločnosti bol stanovený na tri roky, počas ktorých sa spoločnosť zamerala najmä na organizáciu, poradenstvo, backround a back office partnerských spoločností v Slovenskej republike, Českej republike a Slovinsku.

 

Rok 2014 priniesol nové výzvy a zmeny. Navonok najvýraznejšou zmenou bola zmena obchodného mena spoločnosti a to na LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o., pod ktorým spoločnosť podniká do dnešných dní. Od konca roka 2014 sa začala príprava projektu Inter pares – medzi rovným (integrácia ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovanie bariér v praxi.) Okrem sociálneho zamerania spoločnosti L&P s.r.o. sa začala aj príprava komerčných služieb a vznik chránenej dielne L&P. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

 

Spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. sa stala národným víťazom Európskej ceny za podporu podnikania na Slovensku a postúpila do európskeho kola súťaže EEPA 2016 so svojim projektom „Inter Pares“ zameraný na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

 

V roku 2018 prešla spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. certifikáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121:2012 a systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

 

Rok 2018 bol pre spoločnosť výnimočný aj získaním ocenenia Zamestnávateľ bez predsudkov 2018.

 

V dnešných dňoch spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o., ako chránená dielňa L&P patrí medzi stabilné a silné spoločnosti v Slovenskej republike. Svojím portfóliom služieb a ich komplexnosťou je jedinečná a rozumie korporátnym procesom. Prinášame kvalitné služby, meníme postoj ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Moderný pohľad na Chránenú dielňu a prácu ľudí v nej a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti pretvárame na realitu. Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Budeme poctení, ak si nás zvolíte ako svojho dodávateľa či partnera

Chránená dielňa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.02.2015 vyhovel a odsúhlasil spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. uvedenie kancelárskych priestorov do prevádzky. Týmto krokom sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým bolo otvorenie chránenej dielne. Dňa 25.05.2015 spoločnosť L&P s.r.o. prijala do zamestnania 2-och zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

 

V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

 

V roku 2017 sme rozšírili svoje portfólio poskytovaných služieb v režime náhradného plnenia. V súčasnosti sme lídrom na slovenskom trhu medzi chránenými dielňami, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom chránenej dielne L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

Ponuka služieb

Administratíva

Administratívna pomoc domácim ale i zahraničným klientom pri vnútropodnikovej agende, správe portfólia, komunikácii s úradmi na území Slovenskej republiky.

Eventy, firemné aktivity a dni zdravia

Organizovanie eventov, firemných aktivít a dni zdravia. Pomôžeme Vám zabezpečiť celú agendu podujatia od jej naplánovania, objednania, zabezpečenia až po finálnu realizáciu.

Grafický dizajn a príprava pred tlačou

Začínate podnikať? Chcete sa odlíšiť od konkurencie? Alebo byť v povedomí svojich klientov? Vytvoríme Vám profesionálne logo, vizitky, banery, ktoré sa stanú súčasťou Vás.

Poradenstvo a špecializované audity

Poradenstvo a príprava na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd z oblasti systémov manažérstva a špecializované audity podľa stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek.

BOZP a PO

Ponúkame systém BOZP a PO, ktorý si vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky a ktorý Vám zabezpečí primeranú úroveň bezpečnosti práce na Vašich pracoviskách.

Ochrana osobných údajov – GDPR

Prostredníctvom nášho tímu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti poskytujeme bezpečnostné opatrenia vo forme komplexných bezpečnostných projektov.

Služby na kľúč

Nenašli ste z nášho portfólia službu ktorú hľadáte? Nevadí! Kontaktujte nás a spoločne vyskladáme službu podľa Vašich predstáv a prispôsobíme Vám ju na mieru.

Ochranné pracovné pomôcky – OPP

Prezentácia a dodanie certifikovaných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnávateľov v Slovenskej republike a Českej republike.

Vedenie účtovníctva a personalistika

Poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva, personalistiky a oblasti daní. V prípade potreby poskytujeme poradenstvo začínajúcim podnikateľom so základnou prácou s dokladmi.

Odborné školenia a soft skills

Zvyšuje svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Zorganizujeme a zabezpečíme pre Vás školenia, kurzy, tréningy, či testovanie.

Wings For Human

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň.

Oficiálna Web Stránka

O projekte

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň. Následne sú aplikované ďalšie tri piliere a to fyzioterpia, psychológia a sociológia (nie je vylúčený vplyv ďalších odborov, či už humanitných alebo technických. Tie sa budú dopĺňať postupne praxou). Pomocou uvedených základných pilierov sa bude vytvárať vplyv a priestor na skupiny, ktoré sa začnú vytvárať v projekte.

Cieľ projektu

Snahou a zámerom je zmierniť prehlbovanie sociálnej segregácie medzi skupinami v modernej spoločnosti. Okrem prehĺbenia sociálnych interakcií sa bude klásť dôraz na environmentálnu výchovu a učenie nových generácii umeniu sokoliarstva, uchovávanie tradícii a zvykov, psychohygienu, prinavrátenie prírody do moderného technického spôsobu života ľudí v 21. Storočí, vytvorenie novej terapeutickej metódy, predchádzanie moderným spoločenským chorobám a pôsobiť preventívne a socializovať a integrovať osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, neprispôsobivých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Pre koho je projekt určený

V projekte si svoje mesto nájdu deti a mládež, ľudia v produktívnom veku – zamestnanci, manažéri, podnikatelia, ľudia v post produktívnom veku – dôchodcovia, osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré budú môcť prostredníctvom workshopov, kurzov, seminárov, terapeutických sedení, tráviť svoj čas v príjemnom prostredí.