Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo

Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo

Foto: Ing. Zuzana Hanzelová

Pamäťové techniky nám pomôžu zapamätať si väčšie množstvo informácií jednoduchou a zábavnou formou. Používaním techník rozvíjame kreativitu a fantáziu , ktorá je dôležitá nie len v súkromnej, ale aj v pracovnej oblasti.

Ing. Zuzana Hanzelová.

Zameranie

Cieľom seminára je naučiť techniky, ktoré nám uľahčujú zapamätanie si informácií. Aby však techniky naozaj pomáhali, je potrebné si ich preskúšať a samozrejme pochopiť. Preto je kurz zameraný na ich praktické vyskúšanie. Využite možnosť seminára v režime 100% náhradného plnenia a šetrite svoje náklady a zlepšujte si pamäť. Objedať TU

Počet účastníkov

Seminár je stavaný pre menšie skupiny ľudí. Maximálny počet účastníkov 15.

O pamäťových technikách

Určite už každý z nás sa stretol s tradičným spôsobom učenia sa.  Memorovanie, ako najbežnejší spôsob učenia sa, je najťažším a nie veľmi zábavným spôsobom ako získavať nové schopnosti, či vedomosti.

Pokiaľ sa však učíme pomocou pamäťových techník, informácie si oveľa ľahšie a rýchlejšie zapamätáme. Pamäťové techniky (mnemotechniky) sú známe už z antického obdobia, keď verejní rečníci dokázali prednášať niekoľkohodinové prejavy vďaka znalosti týchto techník.

Mnemotechnika, to je prekódovanie nezaujímavej a abstraktnej informácie na niečo zaujímavé a konkrétne. Pri vytváraní mnemotechník je dobré dodržiavať zopár tipov. Zapojiť niečo, čo máme radi, a čo je pre nás typické ako žargón, nárečie, alebo niečo, čo používajú naši známi a blízki. Niečo, čo aspoň trochu súvisí s informáciou, ktorú si potrebujeme zapamätať. Znižuje sa tým riziko, že si síce budeme pamätať mnemotechnickú pomôcku, ale požadovanú informáciu nie.

S pamäťou sa treba hrať, dávať informáciám určitý systém a štruktúru, nakoľko náš mozog je v podstate poriadkumilovný. Dobrá pamäť a vizualizácia má k sebe veľmi blízko. Ak si dokážeme predstaviť obraz spolu so silným citovým nábojom a zapojíme ešte aj naše zmysly, vytvoríme si obraz, ktorý sa nám zaryje hlboko do pamäti.

Takže ak si informáciu dokážeme spojiť s niečím známym ,ľahšie si ju zapamätáme. Asociácie podvedome používame celý život. Pokiaľ nevieme vytvoriť asociáciu s niečím čo poznáme, tak si ju vytvoríme s niečím novým, najlepšie originálnym, vtipným, neobvyklým alebo aj absurdným spojením. A takúto predstavu si určite ľahšie uložíme do pamäti.

Technika spájania je základná pamäťová technika, ktorá umožní a uľahčí štúdium ďalších systémov na zlepšenie pamäte. Na lepšie ukladanie informácií využíva systém spájania asociácií vytváraných na základe predstavivosti . Technika je vhodná, na zapamätanie si rôznych informácií v určitom poradí , ale aj na pamätanie si jednoduchších a kratších informácií, zoznamov, nákupu a pod. Je to veľmi jednoduchá technika, ktorá nám pomôže pochopiť ďalšie komplikovanejšie techniky.

Ďalšou veľmi obľúbenou technikou je Systém LOCI. Túto techniku používali už starí Rimania. Základom tohto systému je vytváranie „pamäťovej cesty“ s určitým počtom logicky usporiadaných bodov. Rimania si tento priestor predstavovali ako imaginárny dom, ktorý bol zaplnený takým množstvom predmetov a kusov nábytku, koľko potrebovali na uloženie si potrebných pojmov do pamäte. Systém je vhodný na zapamätanie si prednášok, otázok, prezentácií a pod.

Veľmi ťažko sa pamätajú čísla, keďže sú to abstraktné pojmy. Preto si ich pomocou techník pretransformujeme na niečo, čo nám pomôže ľahšie si ich zapamätať. Techník na čísla je viac, ako napríklad zámena čísla za písmeno ( spoluhlásku) . Následným doplnením samohlások vytvoríme kľúčové slová, ktoré si ľahko zapamätáme.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *