BOZP a požiarna ochrana | Naše služby
25 feb

BOZP a požiarna ochrana | Naše služby

Zavedenie systému BOZP spracovanie úvodnej dokumentácie Zavádzanie systému BOZP prebieha v nasledujúcich krokoch: Koncepcia politiky bezpečnosti práce Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a zoznam prác na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Smernica […]

read more »
Administratíva | Naše služby
25 feb

Administratíva | Naše služby

Vy si vyberte a my to zariadime. Pripravili sme pre Vás nasledovné administratívne služby: Pošta: Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty. Odosielanie korešpondencie poštou a elektronicky. Prenájom poštovej schránky. Zabezpečenie výpisov z Obchodného registra, Živnostenského registra. Obeh dennej pošty (príjem a spracovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich zásielok, zabezpečenie súvisiacej administratívy) Zabezpečenie odoslania obchodnej pošty (na […]

read more »