GDPR a najčastejšie otázky
30 mar

GDPR a najčastejšie otázky

Ochrana osobných údajov prejde v máji 2018 svojou európskou evolúciou. Nové postupy v spracovávaní osobných údajov pod označením GDPR (General Data Protection Regulation), prinášajú zjednocujúce pravidlá pri spracovávaní a ochrane osobných údajov v celej EÚ. Nové pravidlá pri spracovávaní a ochrane osobných údajov, ktoré budú v platnosti od 25.05.2018, budú povinné pre subjekty, ktoré spracovávajú a uchovávajú osobné údaje. […]

read more »
Pokuty v General Data Protection Regulation- GDPR
08 mar

Pokuty v General Data Protection Regulation- GDPR

Koniec mája 2018 prinesie okrem prechodu na ochranu osobných údajov známu ako General Data Protection Regulation – GDPR zmenu aj v sankciách pri porušení zákonných povinností pri spracovávaní a ukladaní osobných údajov. Legislatíva Slovenskej republiky umožní Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ukladať pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého […]

read more »
Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby
25 feb

Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby

Našou službou Vám pomáhame plniť Vašu zákonnú povinnosť v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečíme Vám plynulú implementáciu a prechod na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov GDPR, s platnosťou od 25.05.2018 […]

read more »