BOZP a požiarna ochrana | Naše služby
25 feb

BOZP a požiarna ochrana | Naše služby

Zavedenie systému BOZP spracovanie úvodnej dokumentácie Zavádzanie systému BOZP prebieha v nasledujúcich krokoch: Koncepcia politiky bezpečnosti práce Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a zoznam prác na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Smernica […]

read more »