Administratíva | Naše služby
25 feb

Administratíva | Naše služby

Vy si vyberte a my to zariadime. Pripravili sme pre Vás nasledovné administratívne služby: Pošta: Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty. Odosielanie korešpondencie poštou a elektronicky. Prenájom poštovej schránky. Zabezpečenie výpisov z Obchodného registra, Živnostenského registra. Obeh dennej pošty (príjem a spracovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich zásielok, zabezpečenie súvisiacej administratívy) Zabezpečenie odoslania obchodnej pošty (na […]

read more »