Category Archives: Služby

Služby chránenej dielne s vysokou sociálnou a pridanou hodnotou a garanciou uplatnenia 100% náhradného plnenia.

GDPR a najčastejšie otázky
30 mar

GDPR a najčastejšie otázky

Ochrana osobných údajov prejde v máji 2018 svojou európskou evolúciou. Nové postupy v spracovávaní osobných údajov pod označením GDPR (General Data Protection Regulation), prinášajú zjednocujúce pravidlá pri spracovávaní a ochrane osobných údajov v celej EÚ. Nové pravidlá pri spracovávaní a ochrane osobných údajov, ktoré budú v platnosti od 25.05.2018, budú povinné pre subjekty, ktoré spracovávajú a uchovávajú osobné údaje. […]

read more »
Pokuty v General Data Protection Regulation- GDPR
08 mar

Pokuty v General Data Protection Regulation- GDPR

Koniec mája 2018 prinesie okrem prechodu na ochranu osobných údajov známu ako General Data Protection Regulation – GDPR zmenu aj v sankciách pri porušení zákonných povinností pri spracovávaní a ukladaní osobných údajov. Legislatíva Slovenskej republiky umožní Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ukladať pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého […]

read more »
Pod hradom Devín vyrástla Sokoliareň a minizoo
07 mar

Pod hradom Devín vyrástla Sokoliareň a minizoo

Devín (Hrad Devín) sú zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavovaného hradu, vypínajúce sa majestátne nad rovnomennou obcou, mestskou časťou Bratislavy. Hrad má jedny z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika na území Slovenska. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej […]

read more »
Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby
25 feb

Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby

Našou službou Vám pomáhame plniť Vašu zákonnú povinnosť v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečíme Vám plynulú implementáciu a prechod na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov GDPR, s platnosťou od 25.05.2018 […]

read more »
Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo
25 feb

Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo

Pamäťové techniky nám pomôžu zapamätať si väčšie množstvo informácií jednoduchou a zábavnou formou. Používaním techník rozvíjame kreativitu a fantáziu , ktorá je dôležitá nie len v súkromnej, ale aj v pracovnej oblasti. Ing. Zuzana Hanzelová.       Zameranie Cieľom seminára je naučiť techniky, ktoré nám uľahčujú zapamätanie si informácií. Aby však techniky naozaj pomáhali, […]

read more »
Zrak vs. počítače
25 feb

Zrak vs. počítače

Len málo ľudí vie o možnosti zlepšenia zraku prirodzenou cestou. Všetko, čo väčšina z nás vie, je že keď sa nám zrak zhorší, môžeme sa rozhodnúť buď pre (silnejšie) okuliare, kontaktné šošovky alebo pre v súčasnosti stále populárnejšiu laserovú operáciu. Ing. Daniela Maťuchová.       Zameranie Seminár je zameraný na prevenciu ako aj zmierňovanie […]

read more »
Poďme spolu tancovať – Tanečné lekcie spoločenských a latinsko-amerických tancov
25 feb

Poďme spolu tancovať – Tanečné lekcie spoločenských a latinsko-amerických tancov

Tanec je obľúbenou voľnočasovou aktivitou, pozitívne vplývajúcou na fyzické ale aj psychické zdravie. Podľa odborníkov, ľudia ktorí tancujú, lepšie znášajú stres, cítia sa šťastnejší, majú lepšie držanie tela. Andrea Zelinková.       Zameranie Tanečné lekcie sú zamerané na podporu spoločných aktivít. Tímový duch na pracovisku je jedným z kľúčových faktorov tvorby úspešného podniku. Tanec […]

read more »
BOZP a požiarna ochrana | Naše služby
25 feb

BOZP a požiarna ochrana | Naše služby

Zavedenie systému BOZP spracovanie úvodnej dokumentácie Zavádzanie systému BOZP prebieha v nasledujúcich krokoch: Koncepcia politiky bezpečnosti práce Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a zoznam prác na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Smernica […]

read more »
Administratíva | Naše služby
25 feb

Administratíva | Naše služby

Vy si vyberte a my to zariadime. Pripravili sme pre Vás nasledovné administratívne služby: Pošta: Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty. Odosielanie korešpondencie poštou a elektronicky. Prenájom poštovej schránky. Zabezpečenie výpisov z Obchodného registra, Živnostenského registra. Obeh dennej pošty (príjem a spracovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich zásielok, zabezpečenie súvisiacej administratívy) Zabezpečenie odoslania obchodnej pošty (na […]

read more »
Mapovanie myšlienok
25 feb

Mapovanie myšlienok

Dnes  žijeme rýchlo , v strese a sme  zahltení informáciami. Občas  máme problém nové informácie prijímať ,orientovať  sa v nich, alebo ich správne zaradiť. Vďaka  mapovaniu myšlienok sa dokážeme rýchlejšie zorientovať v chaose informácií  a myšlienok. Ing. Zuzana Hanzelová.       Zameranie Cieľom je prejsť z logického myslenia do toho kreatívnejšieho a naučiť sa mapovať svoje myšlienky, zistiť ako vlastne […]

read more »