Category Archives: Integrácia a socializácia

…budeme sa zaoberať oblasťou integrácie a socializácie skupín do spoločnosti. Hľadať nové spôsoby, ponúkať osvedčené rady a typy a nevynecháme ani svet kompenzačných pomôcok a noviniek.

Zmluva medzi osobný asistentom a osobou so zdravotným znevýhodnením
03 mar

Zmluva medzi osobný asistentom a osobou so zdravotným znevýhodnením

V živote sa stávajú situácie, kedy zdravý človek ostane odkázaný na pomoc inej osoby. Málokto však vie, že takáto činnosť vie byť zo strany štátu aj podporovaná. Väčšinou sa stáva, že ľudia odkázaní na pomoc iného pri činnostiach ktoré nezvládajú samostatne a toto obmedzenie je spôsobené zdravotným postihnutím, využívajú pomoc len blízkych osôb, pretože im […]

read more »