Blog

GDPR a najčastejšie otázky
30 mar

GDPR a najčastejšie otázky

Ochrana osobných údajov prejde v máji 2018 svojou európskou evolúciou. Nové postupy v spracovávaní osobných údajov pod označením GDPR (General Data Protection Regulation), prinášajú zjednocujúce pravidlá pri spracovávaní a ochrane osobných údajov v celej EÚ. Nové pravidlá pri spracovávaní a ochrane osobných údajov, ktoré budú v platnosti od 25.05.2018, budú povinné pre subjekty, ktoré spracovávajú a uchovávajú osobné údaje. […]

read more »
Pokuty v General Data Protection Regulation- GDPR
08 mar

Pokuty v General Data Protection Regulation- GDPR

Koniec mája 2018 prinesie okrem prechodu na ochranu osobných údajov známu ako General Data Protection Regulation – GDPR zmenu aj v sankciách pri porušení zákonných povinností pri spracovávaní a ukladaní osobných údajov. Legislatíva Slovenskej republiky umožní Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ukladať pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého […]

read more »
Pod hradom Devín vyrástla Sokoliareň a minizoo
07 mar

Pod hradom Devín vyrástla Sokoliareň a minizoo

Devín (Hrad Devín) sú zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavovaného hradu, vypínajúce sa majestátne nad rovnomennou obcou, mestskou časťou Bratislavy. Hrad má jedny z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika na území Slovenska. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej […]

read more »
Prví úspešní sokoliari zo Sokoliarne a minizoo Devín
03 mar

Prví úspešní sokoliari zo Sokoliarne a minizoo Devín

Sobota ráno je pre mnohých z nás dňom, kedy si poležíme v posteli a nemusíme sa nikam ponáhľať. Mrazivá sobota 03.03.2018 bola pre niektorých z nás zvláštna v tom, že sme si nepospali. Pripravili sme si potrebné veci (sokoliarsku rukavicu, brašňu, dĺžec, obratlík, sokoliarsky nôž, dorážak, lekárničku pre sokoliara, lekárničku pre dravca, roličky, pútka, menovku […]

read more »
Zmluva medzi osobný asistentom a osobou so zdravotným znevýhodnením
03 mar

Zmluva medzi osobný asistentom a osobou so zdravotným znevýhodnením

V živote sa stávajú situácie, kedy zdravý človek ostane odkázaný na pomoc inej osoby. Málokto však vie, že takáto činnosť vie byť zo strany štátu aj podporovaná. Väčšinou sa stáva, že ľudia odkázaní na pomoc iného pri činnostiach ktoré nezvládajú samostatne a toto obmedzenie je spôsobené zdravotným postihnutím, využívajú pomoc len blízkych osôb, pretože im […]

read more »
Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby
25 feb

Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby

Našou službou Vám pomáhame plniť Vašu zákonnú povinnosť v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečíme Vám plynulú implementáciu a prechod na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov GDPR, s platnosťou od 25.05.2018 […]

read more »
Najčastejšie otázky o náhradnom plnení
25 feb

Najčastejšie otázky o náhradnom plnení

Čo je náhradné plnenie? Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu , ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky […]

read more »
Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo
25 feb

Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo

Pamäťové techniky nám pomôžu zapamätať si väčšie množstvo informácií jednoduchou a zábavnou formou. Používaním techník rozvíjame kreativitu a fantáziu , ktorá je dôležitá nie len v súkromnej, ale aj v pracovnej oblasti. Ing. Zuzana Hanzelová.       Zameranie Cieľom seminára je naučiť techniky, ktoré nám uľahčujú zapamätanie si informácií. Aby však techniky naozaj pomáhali, […]

read more »
Sokoliarstvo
25 feb

Sokoliarstvo

Dravé vtáky už v dávnej minulosti predstavovali symbol sily, rýchlosti, dravosti a slobody. Fascinovali a dodnes fascinujú človeka. Objavujú sa na erboch panovníkov, platidlách i na maľbách starých lovcov a sokoliarov. Sokoliarstvo, ako prastaré umenie lovu pernatými dravcami, prešlo za posledných 4 000 rokov mnohými zmenami. Napriek tomu sa však nezmenil postoj a obdiv mnohých […]

read more »
Zrak vs. počítače
25 feb

Zrak vs. počítače

Len málo ľudí vie o možnosti zlepšenia zraku prirodzenou cestou. Všetko, čo väčšina z nás vie, je že keď sa nám zrak zhorší, môžeme sa rozhodnúť buď pre (silnejšie) okuliare, kontaktné šošovky alebo pre v súčasnosti stále populárnejšiu laserovú operáciu. Ing. Daniela Maťuchová.       Zameranie Seminár je zameraný na prevenciu ako aj zmierňovanie […]

read more »