Monthly Archives: február 2018

Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby
25 feb

Ochrana osobných údajov a General Data Protection Regulation – GDPR | Naše služby

Našou službou Vám pomáhame plniť Vašu zákonnú povinnosť v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečíme Vám plynulú implementáciu a prechod na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov GDPR, s platnosťou od 25.05.2018 […]

read more »
Najčastejšie otázky o náhradnom plnení
25 feb

Najčastejšie otázky o náhradnom plnení

Čo je náhradné plnenie? Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu , ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky […]

read more »
Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo
25 feb

Zlepšite si s nami pamäť jednoducho a hravo

Pamäťové techniky nám pomôžu zapamätať si väčšie množstvo informácií jednoduchou a zábavnou formou. Používaním techník rozvíjame kreativitu a fantáziu , ktorá je dôležitá nie len v súkromnej, ale aj v pracovnej oblasti. Ing. Zuzana Hanzelová.       Zameranie Cieľom seminára je naučiť techniky, ktoré nám uľahčujú zapamätanie si informácií. Aby však techniky naozaj pomáhali, […]

read more »
Sokoliarstvo
25 feb

Sokoliarstvo

Dravé vtáky už v dávnej minulosti predstavovali symbol sily, rýchlosti, dravosti a slobody. Fascinovali a dodnes fascinujú človeka. Objavujú sa na erboch panovníkov, platidlách i na maľbách starých lovcov a sokoliarov. Sokoliarstvo, ako prastaré umenie lovu pernatými dravcami, prešlo za posledných 4 000 rokov mnohými zmenami. Napriek tomu sa však nezmenil postoj a obdiv mnohých […]

read more »
Zrak vs. počítače
25 feb

Zrak vs. počítače

Len málo ľudí vie o možnosti zlepšenia zraku prirodzenou cestou. Všetko, čo väčšina z nás vie, je že keď sa nám zrak zhorší, môžeme sa rozhodnúť buď pre (silnejšie) okuliare, kontaktné šošovky alebo pre v súčasnosti stále populárnejšiu laserovú operáciu. Ing. Daniela Maťuchová.       Zameranie Seminár je zameraný na prevenciu ako aj zmierňovanie […]

read more »
Poďme spolu tancovať – Tanečné lekcie spoločenských a latinsko-amerických tancov
25 feb

Poďme spolu tancovať – Tanečné lekcie spoločenských a latinsko-amerických tancov

Tanec je obľúbenou voľnočasovou aktivitou, pozitívne vplývajúcou na fyzické ale aj psychické zdravie. Podľa odborníkov, ľudia ktorí tancujú, lepšie znášajú stres, cítia sa šťastnejší, majú lepšie držanie tela. Andrea Zelinková.       Zameranie Tanečné lekcie sú zamerané na podporu spoločných aktivít. Tímový duch na pracovisku je jedným z kľúčových faktorov tvorby úspešného podniku. Tanec […]

read more »
BOZP a požiarna ochrana | Naše služby
25 feb

BOZP a požiarna ochrana | Naše služby

Zavedenie systému BOZP spracovanie úvodnej dokumentácie Zavádzanie systému BOZP prebieha v nasledujúcich krokoch: Koncepcia politiky bezpečnosti práce Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a zoznam prác na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Smernica […]

read more »
Administratíva | Naše služby
25 feb

Administratíva | Naše služby

Vy si vyberte a my to zariadime. Pripravili sme pre Vás nasledovné administratívne služby: Pošta: Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty. Odosielanie korešpondencie poštou a elektronicky. Prenájom poštovej schránky. Zabezpečenie výpisov z Obchodného registra, Živnostenského registra. Obeh dennej pošty (príjem a spracovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich zásielok, zabezpečenie súvisiacej administratívy) Zabezpečenie odoslania obchodnej pošty (na […]

read more »
Mapovanie myšlienok
25 feb

Mapovanie myšlienok

Dnes  žijeme rýchlo , v strese a sme  zahltení informáciami. Občas  máme problém nové informácie prijímať ,orientovať  sa v nich, alebo ich správne zaradiť. Vďaka  mapovaniu myšlienok sa dokážeme rýchlejšie zorientovať v chaose informácií  a myšlienok. Ing. Zuzana Hanzelová.       Zameranie Cieľom je prejsť z logického myslenia do toho kreatívnejšieho a naučiť sa mapovať svoje myšlienky, zistiť ako vlastne […]

read more »